s.r.o.
KOGAS
 
EKOLOGICKÝ
PRÍNOS ENERGIE
do vašej KUCHYNE
viac...
viac...
O spoločnosťi
Back
Next
RADI VÁM
PRIPRAVÍME
VÝHODNÉ CENY
pre vašu FIRMU

Spoločnosť Kogas, s.r.o., nie je nováčikom na trhu s uhľovodíkovými palivami, ale len v novej forme, prístupe a vybavení, pokračuje v dlhodobej tradícii distribúcie skvapalnených uhľovodíkových plynov (propán, propán-bután) v oravskom regióne, ktoru viac než 20 rokov zabezpečovala firma GAS-Orava s.r.o. vďaka podpore oravských investorov, vybudovala a uviedla do prevádzky novú modernú a hlavne regionálnu malú plniareň PB fliaš. Spoločnosť Kogas, s.r.o. disponuje dostatočným množstvom kvalifikovaných pracovníkov, vlastných tlakových fliaš, skladových klietok, dopravných prostriedkov, kvalitným plynom a vlastnou adekvátnou skladovacou kapacitou plynu pre zabezpečenie pravidelného zásobovania svojich obchodných partnerov v dlhodobo stabilných cenách.
Copyright © 2015 KOGAS, s.r.o  www.kogas.sk