s.r.o.
KOGAS
 
EKOLOGICKÝ
PRÍNOS ENERGIE
do vašej KUCHYNE
viac...
viac...
Čo je propán bután?


Získava sa pri spracovaní ropy a zemného plynu. Je skupinou uhľovodíkových
plynov s troma, až štyrmi atómami uhlíkov v molekule.Výhodou propánu a butánu je, že už pri
malom zvýšení tlaku sa jej skupenstvo z plynnej zmesi mení na kvapalnú, a preto dochádza k
veľkému zmenšeniu objemu a to asi 260 krát. To je dôvodom uskladnenia vysokej tepelnej
kapacity v malom a dostupnom obale. 

Propán-bután je skvapalnená zmes propánu a butánu. Je to ušľachtilý plyn, ktorý vzniká v
rafinériách, ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. Je to ľahká plynná frakcia, ktorá je skvapalňovaná chladením. Tento skvapalnený plyn má skutočne vysokú úžitkovú
hodnotu a dokáže nahradiť iné druhy energií.

Ekologický prínos propán-butánu
Propán-bután je svojimi vlastnosťami šetrný k životnému prostrediu, pretože narozdiel od dreva,
dreveného uhlia a uhlia neprodukuje dym, špinu a prach. Preto tento novodobý druh energie
veľmi rýchlo nahrádza iné varianty. Jeho využiteľnosť je naozaj rozsiahle.

Výhody :
-vysoká výhrevnosť s okamžitým vykurovacím účinkom
-čisté horenie bez zápachu, prachu a špiny
-teplo je okamžite k dispozícii a je ľahko regulovateľné a kontrolovateľné
-v porovnaní s pevnými palivami je spoľahlivejší pri nepretržitom použití a nedochádza k  výpadkom v dodávkach energie
-je šetrné k životnému prostrediu vzhľadom na jeho čisté spaľovanie
-nižšie náklady na údržbu
-dodávanie, skladovanie a aj používanie je jednoduchšie a čistejšie

Čistá energia
Propán-bután horí bez exhalátov, neprodukuje jedovaté plyny, nerozpustné sadze, alebo dym. Propán- bután neohrozuje pôdu a ani
spodné vody, pretože je netoxický a môže byť použitý v oblastiach s ochranou vôd. Ideálny zdroj energie. Propán-bután je čistý, inovatívny
a okamžite použiteľný zdroj energie, ktorý je možné spustiť za pár sekúnd, preto môže slúžiť aj ako ideálny záložný energetický zdroj.
Nezávislosť. Buďte v dnešnej dobe nezávislý na energetickej sieti svojich dodávateľov. Ušetrite drahé poplatky za prípojenie a dodávky
zemného plynu. 
Úspornosť Propán-bután Vám umožní kúriť, variť, grilovať, svietiť, chladiť, a dokonca aj vyrábať elektrickú energiu, a tieto výhody môžete mať bez pripojenia elektriny, alebo pripojenia do rozvodnej siete zemného plynu
.
Propán-bután je skvapalnená zmes propánu a butánu. Používa sa ako palivo, samostatne, alebo ako významná časť skvapalneného ropného plynu (LPG). 

Za normálnych podmienok je propán-bután plyn, ale pomerne jednoducho je ho možné ochladením, alebo stlačením, previesť do kvapalného stavu. V kvapalnom stave zaberá iba 1/260 svojho plynného objemu.
zaujmave informácie
Back
Next
RADI VÁM
PRIPRAVÍME
VÝHODNÉ CENY
pre vašu FIRMU

Copyright © 2015 KOGAS, s.r.o  www.kogas.sk